Libro editado

DIVERSA: arqueoloxía dende o Incipit alén Europa / archaeology from Incipit beyond Europe

2017. Galego

Resumen
[GA] Hai dous anos, o Incipit deseñou e organizou unha mostra titulada “Diversa: Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa”. Esta mostra nutríase de contidos procedentes de diferentes proxectos arqueolóxicos e etnoarqueolóxicos levados a cabo dende o Incipit alén Europa. Os elementos comúns a todos estes proxectos seguen a ser, unha perspectiva comunitaria e un sentido da práctica científica inseparables do traballo político coas comunidades de todo o mundo, amais de facer visible esta perspectiva á nosa propia comunidade.

[EN] Two years ago, the Incipit designed and organized an exhibition, entitled “Diverse: Archaeology from Incipit beyond Europe”. This exhibition was based on different archaeological and ethnoarchaeological projects carried out by the Incipit around the world. The common elements in all of these projects were, and still are, a community perspective and a sense of scientific practice as being inseparable from political work with citizens everywhere, along with the aim of making this perspective visible to our own community.
Palabras clave
Diversidade. Sociedade. Arqueoloxía. Paisaxes. Tempo. Espazo. Diversity. Society. Archaeology. Landscapes. Time. Space.
Revista o serie
ANAINA, Serie electrónica de monografías didácticas y de divulgación
2017 CSIC - Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit)
Edición 2017
Volumen 4
73 pp.
Referencia
ISBN 978-84-697-3925-9; ISSN 2174-8616