Tesis de máster

Cronoloxía da agricultura prehispánica en Atacama: análise contextual e estatística de datacións absolutas nos pukaraes de Topaín e Paniri

Santiago de Compostela

2018. Español

Autor
Borja Rey Seoane