TERRaS

Estudio da paisaxe cultural aterrazada da Ribeira Sacra para a tramitación do expediente de recoñecemento como ben da Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO.

Período de realización
05/11/2018 - 15/09/2019
Grado de participación
Liderazgo
Modo de financiación
Público no competitivo
Agentes
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Cliente y financiador