Logo Incipit

Directorio de Persoal

Esta é a listaxe das persoas que traballamos no Incipit.

Membros

Nome e apelidos Posto Teléfono Email
Alfredo González-Ruibal Científico Titular 981 590 962 x 316 alfredo.gonzalez-ruibal@incipit.csic.es
Ana Ruiz-Blanch Investigador Predoutoral 981 590 962 x 308 ana.ruiz-blanch@incipit.csic.es
Anne Beeksma Investigador Predoutoral anne.beeksma@incipit.csic.es
Anxo Rodríguez-Paz Axudante de Investigación 981 590 962 x 307 anxo.rodriguez-paz@incipit.csic.es
Carlos Tejerizo-García Investigador Posdoutoral carlos.tejerizo-garcia@incipit.csic.es
César González-Pérez Científico Titular 981 590 962 x 306 cesar.gonzalez-perez@incipit.csic.es
César Parcero-Oubiña Científico Titular 981 590 962 x 304 cesar.parcero-oubina@incipit.csic.es
Cristina Sánchez-Carretero Científico Titular 981 590 962 x 305 cristina.sanchez-carretero@incipit.csic.es
David Barreiro Técnico de Investigación 981 590 962 x 318 david.barreiro@incipit.csic.es
David González-Álvarez Investigador Posdoutoral david.gonzalez-alvarez@incipit.csic.es
Elena Cabrejas Técnico de Investigación elena.cabrejas@incipit.csic.es
Elena DelBarrio-Alvarez Técnico de Investigación 981 590 962 x 312 elena.delbarrio-alvarez@incipit.csic.es
Eva Hernández-Álvarez Técnico de Investigación 981 590 962 x 301 eva.hernandez-alvarez@incipit.csic.es
Felipe Criado-Boado Profesor de Investigación 981 590 962 x 319 felipe.criado-boado@incipit.csic.es
Iñaki Villa-Indurain Técnico de Investigación 981 590 962 x 309 inaki.villa-indurain@incipit.csic.es
Jaime Delgado-Rubio Investigador Posdoutoral jaime.delgado-rubio@incipit.csic.es
Joan Roura-Expósito Investigador Predoutoral 981 590 962 x 308 joan.roura-exposito@incipit.csic.es
João Fonte Investigador Posdoutoral joao.fonte@incipit.csic.es
Jorge Canosa-Betés Técnico de Investigación 981 590 962 x 309 jorge.canosa-betes@incipit.csic.es
José Muñoz-Albaladejo Técnico de Investigación 981 590 962 x 308 jose.munoz-albaladejo@incipit.csic.es
Juan F. Castro-Cal Científico Titular 981 590 962 x 315 juan.f.castro-cal@incipit.csic.es
Leticia López-Mondéjar Investigador Posdoutoral 981 590 962 x 313 leticia.lopez-mondejar@incipit.csic.es
Marcia Hattori Investigador Predoutoral marcia.hattori@incipit.csic.es
Nevena Markovic Investigador Predoutoral nevena.markovic@incipit.csic.es
Pastor Fábrega-Álvarez Técnico de Investigación 981 590 962 x 300 pastor.fabrega-alvarez@incipit.csic.es
Rafael Millán-Pascual Investigador Predoutoral rafael.millan-pascual@incipit.csic.es
Raquel Sánchez-Martín Técnico de Investigación 981 590 962 x 311 raquel.sanchez-martin@incipit.csic.es
Rubén Vuelta-Santín Axudante de Investigación 981 590 962 x 307 ruben.vuelta-santin@incipit.csic.es
Ruth Varela Investigador Predoutoral 981 590 962 x 312 ruth.varela@incipit.csic.es
Ruy Llera-Blanes Investigador Posdoutoral ruy.llera-blanes@incipit.csic.es
Xosé-Lois Armada Investigador Posdoutoral 981 590 962 x 303 xose-lois.armada@incipit.csic.es

Asociados

Nome e apelidos Posto
Elías López-Romero González Investigador Posdoutoral
Manuel Santos Estévez Investigador Posdoutoral

Colaboradores

Nome e apelidos Posto
Alejandro Güimil Fariña Técnico de Investigación
Carlos Otero Vilariño Técnico de Investigación
José María Señorán Martín Investigador Predoutoral
Patricia Mañana Borrazás Técnico de Investigación
Patricia Martín Rodilla Investigador Posdoutoral
Rebeca Blanco Rotea Investigador Predoutoral
Virtudes Téllez Delgado Investigador Posdoutoral
Yolanda Seoane Veiga Técnico de Investigación

Invitados

Nome e apelidos Posto
Diego Alonso Pablos Investigador Predoutoral
Ivan Leibowicz Científico Titular
José Antonio Cortés Investigador Posdoutoral

Visitantes

Nome e apelidos

Copyright © 2009-2017 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster