Logo Incipit

Organización

O Incipit organízase do seguinte xeito.

Especialidades

Antropoloxía

Adícase ao estudo de diferentes aspectos do patrimonio cultural das sociedades actuais, fundamentalmente mediante a metodoloxía de traballo de campo etnográfico.

Coordinadora: Cristina Sánchez-Carretero

Arqueoloxía

Adícase á análise e aplicación das teorías e prácticas arqueolóxicas (incluíndo en concreto aportacións desde a arqueoloxía da arquitectura, da cultura material, do presente e da paisaxe) para estudar os procesos de materialización, a súa correspondencia cos contextos socio-culturais pretéritos e actuais, e a súa relación co patrimonio cultural, a súa valorización, e o seu uso no presente.

Coordinador: Felipe Criado-Boado

Tecnoloxías Semánticas

Adícase ao uso de tecnoloxías da información, e específicamente da enxeñería de software, enxeñería do coñecemento, enxeñería de métodos e teoría de organizacións, para comprender, visualizar, analizar, sintetizar, comunicar e documentar calquera información relevante para os estudos de patrimonio cultural.

Coordinador: César González-Pérez

Tecnoloxías Xeoespaciais

Adícase ao uso e desenvolvemento de tecnoloxías para a representación de entidades xeográficas e a análise da información asociada, todo isto aplicado ao estudo do patrimonio cultural. Estas tecnoloxías inclúen os sistemas de información xeográfica e a teledetección.

Coordinador: César Parcero-Oubiña

Unidades

Valorización

Ten por misión o estudo dos procesos de valorización xerados en torno ao patrimonio cultural, a valorización dos procesos e resultados de investigación do Incipit, con vistas a incrementar a súa relevancia social conforme á súa estratexia científica, e mais o fomento da participación do Incipit, mediante distintas vías, en procesos de valorización xerados en torno ao patrimonio cultural.

Xefe: Juan F. Castro-Cal

Copyright © 2009-2019 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster