Logo Incipit

Produción Científica

A continuación resúmese a produción científica do Incipit nos últimos anos.

Publicacións

Ano Artigos total Artigos indexados Capítulos de libros Libros completos
2012 50 21 29 5
2013 32 23 47 4
2014 33 28 23 3
2015 28 17 20 5
2016 62 46 36 4
2017 (prov.) 9 9

Traballos académicos dirixidos

Ano Fin de grao Fin de máster Teses doutorais
2012 1 1
2013 1
2014 1 2
2015 4 7
2016 3 2
2017 (prov.) 1

Copyright © 2009-2018 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster