Logo Incipit

Publicacións: Anaina

Presentación

Portada de exemplo de Anaina

Anaina é unha serie electrónica difundida en acceso aberto e destinada á publicación de obras de divulgación e recursos didácticos relacionados co patrimonio cultural. Entre os tipos de materiais que pode acoller a serie atópanse recursos divulgativos xerados a partir de proxectos de investigación, catálogos de exposicións e unidades didácticas para uso escolar. Pode atopar máis información aquí.

Por favor, contacte con anaina@incipit.csic.es se está interesado en publicar en Anaina ou desexa información adicional sobre a serie.

Títulos publicados

4 DIVERSA. Arqueoloxía dende o Incipit alén Europa
P. Fábrega-Álvarez, F. Criado-Boado (eds.)
2017     [descargar aquí]
1 Huellas de la memoria
C. Gianotti García, J. Martín Dabezies (eds.)
2011     [descargar aquí]

Copyright © 2009-2019 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster