César Parcero-Oubiña

Investigador Científico

Información de contacto
Rol no centro
César Parcero-Oubiña é jefe de departamento do centro. Tamén é coordinador da especialidade de tecnoloxías xeoespaciais, participante secundario da especialidade de arqueoloxía e administrador de espazos.
Áreas de interese
Arqueología del paisaje. Aplicación de tecnologías geoespaciales para arqueología y patrimonio.
Nota biográfica
César Parcero Oubiña (Santiago de Compostela, 1969). Licenciado en Historia, especialidad Prehistoria y Arqueología, por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en 1992. Doctor en Historia por la USC en el año 2001. Científico Titular del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), destinado en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Santiago de Compostela) desde 2006.
Proxectos
Seccións de libro
Artigos
Teses de mestrado
Cursos de posgrao
Grupos de ponencias, comunicacións ou charlas
Outros