JR

Joan Roura-Expósito

Investigador Predoutoral (UPV/EHU)

Vinculación co centro
Joan Roura-Expósito (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibersitatea) é investigador colaborador no Incipit. Anteriormente foi membro do Incipit.
Áreas de interese
Antropología, procesos de patrimonialización, participación