Jorge Canosa-Betés

Investigador Predoutoral

FPU

Información de contacto
Rol no centro
Jorge Canosa-Betés é participante principal da especialidade de tecnoloxías xeoespaciais e xestor de presenza digital.
Áreas de interese
Arqueología del Paisaje, Tecnologías geoespaciales