Patricia Martín-Rodilla

Investigadora Posdoutoral (UDC)

Información de contacto
Vinculación co centro
Patricia Martín-Rodilla (Universidade de A Coruña) é investigadora colaboradora no Incipit. Anteriormente foi membro do Incipit.
Seccións de libro
Congresos