Logo Incipit Crespón negro
Instituto de Ciencias do Patrimonio
Consello Superior de Investigacións Científicas

O Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) recolle a unhas cincuenta persoas que se adican a estudar o patrimonio cultural como problema científico.

O Incipit constitúe a evolución do anterior Laboratorio de Patrimonio (LaPa), consolidado como centro con entidade propia.

Visite as diferentes seccións desta web e contacte con nós se necesita mais información.

Porta Chan Escavando
Parede 2 Escudo Parede 1
Pallabarro Cámara Indicadores
Altar Cara Parede 3

Copyright © 2009-2020 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster