Logo Incipit

Investigación

Plan Estratéxico 01/01/2010 - (vixente)

Investigación Interdisciplinar en Patrimonio Cultural

Arqueoloxía da Paisaxe e Paisaxes Culturais

O obxectivo desta subliña é estudar os procesos da construción humana da paisaxe, examinando as súas relacións coas dinámicas económicas, sociais e culturais, e caracterizando a súa evolución a través da prehistoria e a historia. Desde unha perspectiva máis xeral, esta subliña tenta descubrir o concepto de espazo, e secundariamente de tempo e natureza, os que guían as accións espaciais do ser humano e serven de base á materialización do ser social en termos espaciais.

Investigación Teórica e Historiográfica sobre Estudos de Patrimonio Cultural

O obxectivo desta subliña é determinar as circunstancias que constitúen o campo de operación destas disciplinas, o que é fundamental para poder desenvolver indagacións teóricas acerca das súas posibilidades e validez como ferramentas para a xestión da realidade social e produción de valor, especificamente, dentro dunha parte desta realidade constituída polo patrimonio cultural.

Procesos de Patrimonialización: Memoria, Identidades e Conflito

O obxectivo desta subliña é estudar os procesos de formación do patrimonio no presente e no pasado. En particular, a subliña céntrase na relación entre o patrimonio cultural, a memoria e mais a identidade, para responder ás seguintes preguntas: ¿Cales son os mecanismos polos que as sociedades producen o seu patrimonio cultural? ¿Cal é o papel dos diferentes axentes sociais implicados nestes procesos? ¿Cal é o papel do patrimonio cultural en tempos de crise?

Socioeconomía do Patrimonio Cultural

O obxectivo desta subliña é integrar un conxunto de enfoques diferentes cara ao patrimonio cultural desde disciplinas que non están vinculadas coa interpretación e a xestión de elementos patrimoniais. Isto inclúe a investigación sociolóxica, antropolóxica, económica e política acerca do patrimonio cultural. O obxecto do estudo é o patrimonio cultural en si propio como realidade social, nas súas diferentes dimensións e nun contexto marcado pola sociedade posindustrial e a transición cara a unha socioeconomía baseada no coñecemento.

Cultura Material e Procesos de Formalización do Patrimonio Cultural

O obxectivo desta subliña é o estudo da cultura material a través do rexistro arqueolóxico, enlazando as súas transformacións cos procesos socioculturais presentes en contextos ibéricos e europeos. Tentamos determinar como os patróns de regularidade e cambios estilísticos se vinculan a procesos de cambio sociocultural e a estratexias de cambio da identidade social en comunidades pasadas e presentes.

Arqueoloxía da Arquitectura

O obxectivo desta subliña é comprender os edificios desde unha perspectiva integral que combina puntos de vista históricos, arquitectónicos, arqueolóxicos, antropolóxicos e mais artísticos, e que permite descubrir o seu significado como produto social. Para conseguir isto, a arqueoloxía da arquitectura céntrase na identificación dos diferentes procesos construtivos e destrutivos que teñen modificado cada edificio, obtendo así a secuencia construtiva da estrutura arquitectónica final que podemos contemplar hoxe.

Tecnoloxías Semánticas para Patrimonio Cultural

O obxectivo desta subliña é crear, seleccionar, desenvolver, analizar, validar, demostrar e espallar as tecnoloxías necesarias para a construción de significado arredor da información que se xera e manexa durante os traballos de investigación e xestión do patrimonio cultural, particularmente os que se leven a cabo dentro desta liña de investigación.

Copyright © 2009-2019 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster