Logo Incipit

Publicacións

O Incipit edita as seguintes series monográficas.

Anaina

Anaina, serie autoeditada polo Incipit orientada á publicación de obras de divulgación e recursos didácticos sobre patrimonio cultural. Máis información...

CAPA

Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio (CAPA), serie autoeditada polo Incipit e orientada á publicación de literatura gris. Máis información...

TAPA

Traballos de Arqueoloxía e Patrimonio (TAPA), serie editada polo Departamento de Publicaciones del CSIC e orientada á publicación de estudos monográficos, teses de doutoramento e actas de congresos. Máis información...

Copyright © 2009-2020 Incipit; fotografías copyright © 2007-2009 Miguel Bidarte, Camila Gianotti, César González-Pérez · Webmaster